ara
detaylı ara
1995 yılından günümüze olan Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile 1923 - 1999 yıllarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası ver'tabanlari yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda tek bir arayüzden taranabilir hale getirilmiş olup, araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bilindiği üzere bibliyografyalar kullanıcının asıl kaynağa ulaşmasında rehberlik eden yöneltici dizinlerdir. 1952 yılından itibaren basılı olarak yayımlanan Türkiye Makaleler Bibliyografyası, 1995 yılından itibaren internet ortamında yayınlanmaya başlanmıştır. Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nın hazırlanma amacı; bilimsel ve kültürel nitelikli dergiler ile çeşitli bilimsel toplantılar sonunda yayınlanan bildiri kitapları içinde yer alan seçilmiş makalelerin bibliyografik kayıtlarına erişimi sağlamaktır.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türkiye'de yayınlanan en önemli ve kapsamlı elektronik kaynaklardan biridir. Araştırmacıların daha etkin ve verimli makale taraması yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda "1923'ten Günümüze Makaleler" sloganıyla şu an için 5 bin dergideki 1 milyona yakın bilimsel makale tek bir ara yüzden taranabilir hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda veri girişi altyapısı yeniden kurgulanmış olup, yeni sisteme yazar adları ve yayın adı otorite dizinleri eklenmiştir.

Yeni kullanıcı ara yüzü ile yazar, makale, konu, dergi adı vb. filtremeler çok etkin ve verimli bir şekilde kullanıcının hizmetine sunulmuştur. Araştırmacılar yeni trend teknolojiler ve yaklaşımlar dikkate alınarak hazırlanan yazılım ve sunucu altyapısı ile daha hızlı sonuçlar elde edilebilecektir. Ayrıca seç ve paylaş özelliği ile de araştırmacılara kendi listelerini oluşturma imkanına sağlanmıştır.